Thomas FELTON

HUSBAND:
Thomas FELTON.
He married Mary GERNON.

WIFE:
Mary GERNON.


CHILDREN of Thomas FELTON and Mary GERNON:
  1. Beatrix Felton. She married Thomas Colby.


SOURCES: